Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Brezov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
98 644 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
69 446 €
70 %
27 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
65 162 €
94 %
88 %
Všeobecné služby
3 581 €
5 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
703 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
10 727 €
11 %
8 %
Rozvoj obcí
9 365 €
87 %
54 %
Verejné osvetlenie
1 362 €
13 %
12 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6 629 €
7 %
4 %
Kultúrne služby
2 844 €
43 %
48 %
Náboženské a iné spoločenské služby
2 198 €
33 %
15 %
Rekreačné a športové služby
1 531 €
23 %
31 %
Vysielacie a vydavateľské služby
56 €
1 %
3 %
Ochrana životného prostredia
5 495 €
6 %
6 %
Nakladanie s odpadmi
4 698 €
85 %
62 %
Nakladanie s odpadovými vodami
797 €
15 %
31 %
Znižovanie znečisťovania
0 €
0 %
1 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
4 235 €
4 %
2 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
4 235 €
100 %
61 %
Ekonomická oblasť
1 173 €
1 %
4 %
Doprava
1 173 €
100 %
61 %
Sociálne zabezpečenie
939 €
1 %
4 %
Staroba
639 €
68 %
55 %
Rodina a deti
300 €
32 %
9 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0 €
0 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
0 €
0 %
72 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby