Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Brestov nad Laborcom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
40 144 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
29 651 €
74 %
27 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
26 910 €
91 %
88 %
Všeobecné služby
2 741 €
9 %
2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
8 563 €
21 %
2 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
8 563 €
100 %
61 %
Ochrana životného prostredia
1 474 €
4 %
6 %
Nakladanie s odpadmi
1 474 €
100 %
62 %
Sociálne zabezpečenie
456 €
1 %
4 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
456 €
100 %
23 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby