Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Brestov nad Laborcom

zatiaľ nehodnotené
Majetok
Cesty
výstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestor
rozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovy
údržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpad
nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energie
verejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Doprava
verejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadok
bezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Úroveň správy
Hospodárenie
zadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatky
výška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovanie
dostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetencie
spokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto obci?
Hodnotiť    Komentovať

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby