Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Ružinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
70 877 321 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
28 564 263 €
40 %
42 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
15 912 242 €
56 %
63 %
Dane z majetku
11 083 679 €
39 %
29 %
Dane za tovary a služby
1 568 343 €
5 %
9 %
Granty a transfery
27 167 259 €
38 %
34 %
Tuzemské bežné granty a transfery
27 005 213 €
99 %
97 %
Zahraničné granty
162 046 €
1 %
2 %
Nedaňové príjmy
7 380 635 €
10 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
3 740 343 €
51 %
52 %
Iné nedaňové príjmy
2 424 685 €
33 %
10 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
809 087 €
11 %
29 %
Kapitálové príjmy
406 521 €
6 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6 655 351 €
9 %
9 %
Z ostatných finančných operácií
6 655 351 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 109 813 €
2 %
2 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 109 813 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby