Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Ružinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
69 505 452 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vzdelávanie
28 235 659 €
41 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
14 587 265 €
52 %
55 %
Sekundárne vzdelávanie
8 054 390 €
29 %
22 %
Vedľajšie služby v školstve
3 361 387 €
12 %
15 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 232 617 €
8 %
8 %
Sociálne zabezpečenie
14 171 837 €
20 %
10 %
Staroba
11 367 567 €
80 %
61 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 180 351 €
15 %
28 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
429 997 €
3 %
2 %
Rodina a deti
190 393 €
1 %
2 %
Nezamestnanosť
3 530 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
9 842 625 €
14 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
9 523 334 €
97 %
92 %
Všeobecné služby
207 290 €
2 %
5 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
112 002 €
1 %
2 %
Ochrana životného prostredia
6 694 958 €
10 %
5 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
6 345 241 €
95 %
43 %
Nakladanie s odpadmi
349 717 €
5 %
44 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6 355 417 €
9 %
5 %
Rekreačné a športové služby
3 946 626 €
62 %
41 %
Kultúrne služby
1 893 558 €
30 %
52 %
Vysielacie a vydavateľské služby
370 070 €
6 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
141 000 €
2 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
4 164 €
0 %
1 %
Ekonomická oblasť
2 109 329 €
3 %
5 %
Doprava
1 540 980 €
73 %
81 %
Ťažba, výroba a výstavba
568 349 €
27 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 017 620 €
3 %
7 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
2 017 620 €
100 %
38 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
54 029 €
0 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
54 029 €
100 %
63 %
Obrana
16 070 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
16 070 €
100 %
79 %
Zdravotníctvo
7 907 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
7 907 €
100 %
5 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby