Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Pereš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
391 243 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
167 054 €
43 %
23 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
161 870 €
97 %
93 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
5 183 €
3 %
2 %
Ekonomická oblasť
160 790 €
41 %
5 %
Doprava
160 718 €
100 %
83 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
72 €
0 %
0 %
Bývanie a občianska vybavenosť
26 136 €
7 %
7 %
Verejné osvetlenie
25 575 €
98 %
3 %
Rozvoj obcí
562 €
2 %
64 %
Obrana
18 493 €
5 %
0 %
Civilná ochrana
18 493 €
100 %
99 %
Sociálne zabezpečenie
8 071 €
2 %
7 %
Staroba
8 071 €
100 %
87 %
Ochrana životného prostredia
5 988 €
2 %
5 %
Ochrana prírody a krajiny
5 988 €
100 %
8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4 111 €
1 %
5 %
Rekreačné a športové služby
2 465 €
60 %
38 %
Kultúrne služby
1 647 €
40 %
53 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
600 €
0 %
0 %
Ochrana pred požiarmi
600 €
100 %
54 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby