Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Myslava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
519 266 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Kapitálové výdavky
220 389 €
42 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
220 389 €
100 %
97 %
Tovary a služby
173 667 €
33 %
27 %
Služby
102 490 €
59 %
37 %
Energie, voda a komunikácie
26 278 €
15 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
25 731 €
15 %
17 %
Materiál
13 980 €
8 %
24 %
Dopravné
4 984 €
3 %
1 %
Nájomné za nájom
204 €
0 %
1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
82 268 €
16 %
41 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
65 619 €
80 %
79 %
Príplatky
12 649 €
15 %
12 %
Odmeny
4 000 €
5 %
9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
31 842 €
6 %
15 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
22 765 €
71 %
71 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
5 522 €
17 %
8 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
3 555 €
11 %
20 %
Bežné transfery
11 101 €
2 %
6 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
11 101 €
100 %
27 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby