Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Myslava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
519 266 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
231 352 €
45 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
227 190 €
98 %
92 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
4 162 €
2 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
142 694 €
27 %
8 %
Náboženské a iné spoločenské služby
115 995 €
81 %
1 %
Kultúrne služby
19 134 €
13 %
50 %
Rekreačné a športové služby
7 507 €
5 %
41 %
Vysielacie a vydavateľské služby
59 €
0 %
4 %
Ekonomická oblasť
82 514 €
16 %
5 %
Doprava
82 514 €
100 %
81 %
Bývanie a občianska vybavenosť
57 034 €
11 %
5 %
Rozvoj obcí
31 709 €
56 %
57 %
Verejné osvetlenie
25 325 €
44 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
5 092 €
1 %
8 %
Staroba
5 027 €
99 %
88 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
65 €
1 %
4 %
Ochrana životného prostredia
507 €
0 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
507 €
100 %
78 %
Vzdelávanie
72 €
0 %
46 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
72 €
100 %
8 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0 €
0 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
0 €
0 %
27 %
Ochrana pred požiarmi
0 €
0 %
48 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby