Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Dargovských Hrdinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 665 855 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
979 509 €
59 %
42 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
969 240 €
99 %
63 %
Dane za tovary a služby
10 269 €
1 %
9 %
Granty a transfery
534 958 €
32 %
34 %
Tuzemské bežné granty a transfery
534 958 €
100 %
97 %
Nedaňové príjmy
115 677 €
7 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
83 917 €
73 %
52 %
Iné nedaňové príjmy
25 115 €
22 %
10 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
6 645 €
6 %
29 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
35 712 €
2 %
9 %
Z ostatných finančných operácií
35 712 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby