Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Dargovských Hrdinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 616 219 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
858 335 €
53 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
673 340 €
78 %
92 %
Všeobecné služby
133 209 €
16 %
5 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
51 786 €
6 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
392 172 €
24 %
10 %
Staroba
264 929 €
68 %
61 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
127 243 €
32 %
28 %
Bývanie a občianska vybavenosť
229 795 €
14 %
7 %
Rozvoj bývania
121 888 €
53 %
1 %
Rozvoj obcí
106 501 €
46 %
58 %
Verejné osvetlenie
1 406 €
1 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
67 973 €
4 %
5 %
Rekreačné a športové služby
35 292 €
52 %
41 %
Kultúrne služby
19 164 €
28 %
52 %
Náboženské a iné spoločenské služby
7 309 €
11 %
1 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 380 €
5 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
2 827 €
4 %
2 %
Ekonomická oblasť
56 755 €
4 %
5 %
Doprava
49 562 €
87 %
81 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
7 193 €
13 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
5 321 €
0 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
5 321 €
100 %
17 %
Ochrana životného prostredia
2 500 €
0 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
2 000 €
80 %
44 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
500 €
20 %
43 %
Zdravotníctvo
2 359 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
2 359 €
100 %
5 %
Vzdelávanie
1 009 €
0 %
46 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 009 €
100 %
8 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby