Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
320 428 247 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
136 048 210 €
42 %
34 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
136 048 210 €
100 %
100 %
Granty a transfery
118 905 696 €
37 %
40 %
Tuzemské bežné granty a transfery
118 897 195 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
7 356 €
0 %
0 %
Zahraničné granty
1 145 €
0 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
38 448 314 €
12 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
38 448 314 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
18 117 124 €
6 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
15 462 683 €
85 %
89 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 154 772 €
6 %
5 %
Iné nedaňové príjmy
797 708 €
4 %
4 %
Kapitálové príjmy
692 691 €
4 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
9 270 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8 908 902 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8 908 902 €
100 %
71 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby