Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
291 719 222 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
126 523 171 €
43 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
107 376 947 €
85 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
17 800 952 €
14 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 345 272 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
70 180 780 €
24 %
22 %
Doprava
67 638 665 €
96 %
95 %
Iné odvetvia
1 844 011 €
3 %
4 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
698 105 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
45 126 268 €
15 %
14 %
Staroba
27 891 687 €
62 %
23 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
15 415 030 €
34 %
73 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 618 674 €
4 %
2 %
Rodina a deti
200 877 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
23 864 825 €
8 %
7 %
Kultúrne služby
23 864 825 €
100 %
99 %
Všeobecné verejné služby
22 965 816 €
8 %
8 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
22 965 816 €
100 %
77 %
Obrana
2 900 700 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
2 900 700 €
100 %
100 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
157 661 €
0 %
9 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
157 096 €
100 %
1 %
Vedecké a výskumné projekty
566 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby