Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
248 430 665 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vlastné zdroje
124 856 049 €
50 %
61 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
124 856 049 €
100 %
82 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
0 €
0 %
17 %
Zdroje z predaja majetku
0 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
99 156 106 €
40 %
36 %
Zo štátneho rozpočtu
94 998 557 €
96 %
94 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
2 710 616 €
3 %
4 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
1 172 407 €
1 %
1 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
274 526 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
19 094 849 €
8 %
2 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
19 094 849 €
100 %
73 %
Bankové úvery
5 323 660 €
2 %
1 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
5 323 660 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby