Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 393 563 €
Neobežný majetok
1 255 276 €
Obežný majetok
137 936 €
Časové rozlíšenie súčet
351 €
Pasíva
1 393 563 €
Vlastné imanie
2 759 €
Záväzky celkom
1 387 658 €
Časové rozlíšenie súčet
3 145 €
Výnosy
1 156 956 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
192 625 €
Výnosy z finančnej činnosti
964 331 €
Náklady
1 154 906 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 041 835 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
113 070 €
Zisk
2 050 €
Daň z príjmov
17 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 033 €
Adresa
Ulica:Bratislavská 38
Obec:93201 Veľký Meder
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00044351
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby