Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Školské hospodárstvo Zavarská 10, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
420 450 €
Neobežný majetok
213 075 €
Obežný majetok
207 031 €
Časové rozlíšenie súčet
343 €
Pasíva
420 450 €
Vlastné imanie
151 188 €
Záväzky celkom
269 262 €
Výnosy
1 127 969 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
377 377 €
Výnosy z finančnej činnosti
750 591 €
Náklady
1 154 108 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
824 164 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
329 944 €
Zisk
-26 139 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-26 139 €
Adresa
Ulica:Zavarská 10
Obec:91728 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00157988
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:01 410 Chov dojníc
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby