Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
120 975 €
Neobežný majetok
64 858 €
Obežný majetok
55 965 €
Časové rozlíšenie súčet
153 €
Pasíva
120 975 €
Vlastné imanie
46 278 €
Záväzky celkom
74 580 €
Časové rozlíšenie súčet
116 €
Výnosy
204 720 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
14 098 €
Výnosy z finančnej činnosti
190 623 €
Náklady
198 564 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
198 559 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 €
Zisk
6 156 €
Daň z príjmov
519 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 637 €
Adresa
Ulica:Rekreačná 12/3587
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00158003
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:01 500 Zmiešané hospodárstvo
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby