Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 699 324 €
Neobežný majetok
1 598 294 €
Obežný majetok
86 170 €
Časové rozlíšenie súčet
14 859 €
Pasíva
1 699 324 €
Vlastné imanie
11 325 €
Záväzky celkom
1 473 593 €
Časové rozlíšenie súčet
214 406 €
Výnosy
2 477 235 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
205 864 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 €
Náklady
2 475 922 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 468 732 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 189 €
Zisk
1 313 €
Daň z príjmov
296 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 017 €
Adresa
Ulica:Námestie sv. Martina 5
Obec:90851 Holíč
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00159115
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.2.1981
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby