Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 411 239 €
Neobežný majetok
2 213 648 €
Obežný majetok
197 363 €
Časové rozlíšenie súčet
228 €
Pasíva
2 411 239 €
Vlastné imanie
49 694 €
Záväzky celkom
2 239 471 €
Časové rozlíšenie súčet
122 074 €
Výnosy
1 848 229 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
208 471 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 223 €
Náklady
1 828 304 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 762 467 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
65 837 €
Zisk
19 926 €
Daň z príjmov
3 816 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
16 110 €
Adresa
Ulica:Námestie sv. Štefana 1533/3
Obec:92938 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00162329
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby