Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 411 239 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 213 648 €
92 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 213 648 €
100 %
100 %
Stavby
2 028 557 €
92 %
70 %
Pozemky
93 104 €
4 %
19 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
85 828 €
4 %
3 %
Dopravné prostriedky
6 159 €
0 %
1 %
Obežný majetok
197 363 €
8 %
12 %
Finančné účty súčet
186 976 €
95 %
89 %
Bankové účty
186 961 €
95 %
88 %
Ceniny
14 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
9 129 €
5 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
9 129 €
5 %
6 %
Iné pohľadávky
8 664 €
4 %
2 %
Ostatné pohľadávky
241 €
0 %
1 %
Odberatelia
224 €
0 %
3 %
Zásoby súčet
1 258 €
1 %
5 %
Materiál
1 258 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
228 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
228 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby