Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 568 598 €
Neobežný majetok
2 477 846 €
Obežný majetok
89 775 €
Časové rozlíšenie súčet
977 €
Pasíva
2 568 598 €
Vlastné imanie
11 028 €
Záväzky celkom
2 544 401 €
Časové rozlíšenie súčet
13 169 €
Výnosy
821 484 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
164 325 €
Výnosy z finančnej činnosti
657 159 €
Náklady
823 130 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
802 750 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
20 380 €
Zisk
-1 646 €
Daň z príjmov
280 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 926 €
Adresa
Ulica:Zavarská 9
Obec:91728 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00162451
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.5.1987
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby