Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
814 735 €
Neobežný majetok
703 103 €
Obežný majetok
108 830 €
Časové rozlíšenie súčet
2 803 €
Pasíva
814 735 €
Vlastné imanie
30 066 €
Záväzky celkom
759 890 €
Časové rozlíšenie súčet
24 779 €
Výnosy
908 309 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
31 127 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 205 €
Náklady
904 307 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
904 201 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
106 €
Zisk
4 002 €
Daň z príjmov
253 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 749 €
Adresa
Ulica:Rázusova 1
Obec:91820 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00182826
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.4.1975
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby