Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 926 904 €
Neobežný majetok
1 871 318 €
Obežný majetok
54 555 €
Časové rozlíšenie súčet
1 031 €
Pasíva
1 926 904 €
Vlastné imanie
-3 413 €
Záväzky celkom
1 759 841 €
Časové rozlíšenie súčet
170 476 €
Výnosy
1 529 821 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
256 748 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 273 074 €
Náklady
1 519 501 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 519 065 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
436 €
Zisk
10 321 €
Daň z príjmov
671 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 649 €
Adresa
Ulica:Z. Kodálya 765
Obec:92447 Galanta
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00351873
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 322 Odborné učilištia
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby