Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
381 343 €
Neobežný majetok
304 571 €
Obežný majetok
75 830 €
Časové rozlíšenie súčet
942 €
Pasíva
381 343 €
Vlastné imanie
10 793 €
Záväzky celkom
354 331 €
Časové rozlíšenie súčet
16 220 €
Výnosy
745 712 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
83 032 €
Výnosy z finančnej činnosti
662 679 €
Náklady
745 597 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
721 007 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
24 591 €
Zisk
114 €
Daň z príjmov
26 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
89 €
Adresa
Ulica:Mládežnícka 158/5
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00400238
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.9.1982
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby