Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Spolu majetok
43 650 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
36 550 €
84 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
36 550 €
100 %
100 %
Stavby
36 550 €
100 %
61 %
Obežný majetok
6 580 €
15 %
7 %
Finančné účty súčet
6 426 €
98 %
84 %
Bankové účty
6 354 €
97 %
81 %
Ceniny
72 €
1 %
1 %
Pohľadávky spolu
154 €
2 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
154 €
2 %
11 %
Odberatelia
154 €
2 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
520 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
520 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby