Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 259 561 €
Neobežný majetok
1 179 789 €
Obežný majetok
79 196 €
Časové rozlíšenie súčet
576 €
Pasíva
1 259 561 €
Vlastné imanie
41 604 €
Záväzky celkom
1 098 830 €
Časové rozlíšenie súčet
119 127 €
Výnosy
517 178 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
16 962 €
Výnosy z finančnej činnosti
500 217 €
Náklady
511 331 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
511 328 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 €
Zisk
5 847 €
Daň z príjmov
647 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 200 €
Adresa
Ulica:Nová 5245/9
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00891568
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.12.1990
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby