Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
702 877 €
Neobežný majetok
592 008 €
Obežný majetok
110 870 €
Pasíva
702 877 €
Vlastné imanie
55 519 €
Záväzky celkom
584 989 €
Časové rozlíšenie súčet
62 370 €
Výnosy
754 466 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
19 706 €
Výnosy z finančnej činnosti
734 760 €
Náklady
763 919 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
763 137 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
782 €
Zisk
-9 452 €
Daň z príjmov
164 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-9 617 €
Adresa
Ulica:Ul. pplk. Pľjušťa 29
Obec:90901 Skalica
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00893137
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby