Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
708 925 €
Neobežný majetok
663 979 €
Obežný majetok
44 531 €
Časové rozlíšenie súčet
415 €
Pasíva
708 925 €
Vlastné imanie
51 718 €
Záväzky celkom
657 207 €
Výnosy
655 524 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
119 008 €
Výnosy z finančnej činnosti
536 516 €
Náklady
665 448 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
665 434 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
13 €
Zisk
-9 923 €
Daň z príjmov
818 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 741 €
Adresa
Ulica:Učňovská 700/6
Obec:90845 Gbely
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17050456
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:4.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby