Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Ekover, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 002 487 €
Neobežný majetok
751 373 €
Obežný majetok
246 639 €
Časové rozlíšenie súčet
4 475 €
Pasíva
1 002 487 €
Vlastné imanie
473 093 €
Záväzky celkom
529 394 €
Výnosy
1 008 867 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 008 867 €
Náklady
1 004 180 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 004 063 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
117 €
Zisk
4 687 €
Daň z príjmov
3 004 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 683 €
Adresa
Ulica:SNP 34
Obec:05361 Spišské Vlachy
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Spišské Vlachy
Podiel:12 %
Základné údaje
IČO:31691021
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:2.6.1994
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby