Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
330 839 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Nedaňové príjmy
298 670 €
90 %
76 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
284 230 €
95 %
91 %
Iné nedaňové príjmy
7 459 €
2 %
4 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
6 766 €
2 %
5 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
214 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
25 339 €
8 %
4 %
Z ostatných finančných operácií
25 339 €
100 %
100 %
Granty a transfery
6 830 €
2 %
20 %
Tuzemské bežné granty a transfery
6 830 €
100 %
93 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby