Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
46 231 €
Neobežný majetok
9 067 €
Obežný majetok
36 447 €
Časové rozlíšenie súčet
717 €
Pasíva
46 231 €
Vlastné imanie
12 600 €
Záväzky celkom
26 464 €
Časové rozlíšenie súčet
7 167 €
Výnosy
260 748 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
260 748 €
Náklady
256 975 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
256 733 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
242 €
Zisk
3 773 €
Daň z príjmov
758 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 015 €
Adresa
Ulica:J. Matušku 766/19
Obec:95701 Bánovce nad Bebravou
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bánovce nad Bebravou
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:34103775
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.1994
SK NACE:93 290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby