Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
46 231 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
36 447 €
79 %
7 %
Finančné účty súčet
31 679 €
87 %
84 %
Bankové účty
30 372 €
83 %
81 %
Peniaze
1 307 €
4 %
1 %
Pohľadávky spolu
4 074 €
11 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 074 €
11 %
11 %
Pohľadávky z obchodného styku
3 404 €
9 %
4 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
3 404 €
9 %
4 %
Daňové pohľadávky a dotácie
670 €
2 %
1 %
Zásoby súčet
694 €
2 %
4 %
Tovar
621 €
2 %
1 %
Materiál
73 €
0 %
2 %
Neobežný majetok
9 067 €
20 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
9 067 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 067 €
100 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
717 €
2 %
0 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
359 €
50 %
12 %
Náklady budúcich období krátkodobé
358 €
50 %
20 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby