Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
497 583 €
Neobežný majetok
459 918 €
Obežný majetok
37 143 €
Časové rozlíšenie súčet
522 €
Pasíva
497 583 €
Vlastné imanie
120 750 €
Záväzky celkom
376 833 €
Výnosy
395 107 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
12 521 €
Výnosy z finančnej činnosti
382 586 €
Náklady
395 477 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
395 369 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
108 €
Zisk
-370 €
Daň z príjmov
279 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-649 €
Adresa
Ulica:Františkánske nám. 1
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36086975
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby