Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
497 583 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
459 918 €
92 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
459 918 €
100 %
100 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
340 160 €
74 %
4 %
Stavby
115 803 €
25 %
61 %
Pozemky
3 451 €
1 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
504 €
0 %
3 %
Obežný majetok
37 143 €
7 %
7 %
Finančné účty súčet
36 692 €
99 %
84 %
Bankové účty
36 692 €
99 %
81 %
Pohľadávky spolu
450 €
1 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
450 €
1 %
11 %
Odberatelia
343 €
1 %
3 %
Ostatné pohľadávky
107 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
522 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
522 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby