Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Západoslovenské múzeum v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 207 266 €
Neobežný majetok
4 115 171 €
Obežný majetok
91 865 €
Časové rozlíšenie súčet
231 €
Pasíva
4 207 266 €
Vlastné imanie
83 297 €
Záväzky celkom
3 946 472 €
Časové rozlíšenie súčet
177 497 €
Výnosy
784 713 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
15 428 €
Výnosy z finančnej činnosti
769 285 €
Náklady
786 258 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
786 240 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 €
Zisk
-1 545 €
Daň z príjmov
548 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 093 €
Adresa
Ulica:Múzejné nám. 3
Obec:91809 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36087017
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby