Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Záhorské osvetové stredisko v Senici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
302 124 €
Neobežný majetok
273 177 €
Obežný majetok
28 697 €
Časové rozlíšenie súčet
250 €
Pasíva
302 124 €
Vlastné imanie
8 749 €
Záväzky celkom
293 375 €
Výnosy
231 298 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 242 €
Výnosy z finančnej činnosti
228 056 €
Náklady
229 954 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
228 521 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 433 €
Zisk
1 344 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 344 €
Adresa
Ulica:Vajanského 19
Obec:90501 Senica
Okres:Senica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36088234
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby