Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Záhorské osvetové stredisko v Senici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
302 124 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
273 177 €
90 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
273 177 €
100 %
100 %
Stavby
254 210 €
93 %
61 %
Dopravné prostriedky
13 316 €
5 %
0 %
Pozemky
5 154 €
2 %
16 %
Umelecké diela a zbierky
498 €
0 %
0 %
Obežný majetok
28 697 €
9 %
7 %
Finančné účty súčet
27 356 €
95 %
84 %
Bankové účty
26 194 €
91 %
81 %
Ceniny
1 162 €
4 %
1 %
Pohľadávky spolu
1 222 €
4 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 222 €
4 %
11 %
Ostatné pohľadávky
1 222 €
4 %
1 %
Zásoby súčet
119 €
0 %
4 %
Materiál
119 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
250 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
250 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby