Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Galantská knižnica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
38 140 €
Neobežný majetok
12 674 €
Obežný majetok
24 482 €
Časové rozlíšenie súčet
985 €
Pasíva
38 140 €
Vlastné imanie
6 092 €
Záväzky celkom
31 885 €
Časové rozlíšenie súčet
163 €
Výnosy
294 165 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 974 €
Výnosy z finančnej činnosti
290 192 €
Náklady
299 291 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
299 267 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
24 €
Zisk
-5 126 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 126 €
Adresa
Ulica:Mierové námestie 4
Obec:92401 Galanta
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36088242
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby