Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
191 729 €
Neobežný majetok
138 965 €
Obežný majetok
52 414 €
Časové rozlíšenie súčet
350 €
Pasíva
191 729 €
Vlastné imanie
25 007 €
Záväzky celkom
166 722 €
Výnosy
245 089 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
31 891 €
Výnosy z finančnej činnosti
213 198 €
Náklady
245 589 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
244 759 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
830 €
Zisk
-500 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-500 €
Adresa
Ulica:Sládkovičova 41
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36088269
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 030 Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby