Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
191 729 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
138 965 €
72 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
138 965 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 477 €
51 %
3 %
Stavby
49 569 €
36 %
61 %
Pozemky
18 919 €
14 %
16 %
Obežný majetok
52 414 €
27 %
7 %
Finančné účty súčet
46 115 €
88 %
84 %
Bankové účty
46 115 €
88 %
81 %
Zásoby súčet
6 299 €
12 %
4 %
Materiál
6 299 €
12 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
350 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
350 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby