Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

Spolu majetok
72 261 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
38 799 €
54 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
38 799 €
100 %
100 %
Stavby
35 159 €
91 %
83 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 640 €
9 %
3 %
Obežný majetok
33 462 €
46 %
9 %
Finančné účty súčet
32 226 €
96 %
90 %
Bankové účty
32 181 €
96 %
87 %
Výdavkový rozpočtový účet
45 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
1 236 €
4 %
6 %
Materiál
1 236 €
4 %
6 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby