Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Veľký Krtíš

Spolu majetok
1 445 982 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 377 625 €
95 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 377 625 €
100 %
100 %
Stavby
1 369 304 €
99 %
87 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
4 666 €
0 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 655 €
0 %
2 %
Obežný majetok
68 292 €
5 %
13 %
Finančné účty súčet
66 616 €
98 %
94 %
Bankové účty
66 407 €
97 %
91 %
Príjmový rozpočtový účet
209 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 636 €
2 %
2 %
Materiál
1 636 €
2 %
2 %
Pohľadávky spolu
40 €
0 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
40 €
0 %
3 %
Iné pohľadávky
26 €
0 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
14 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
65 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
65 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby