Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
167 172 €
Neobežný majetok
113 616 €
Obežný majetok
53 022 €
Časové rozlíšenie súčet
534 €
Pasíva
167 172 €
Záväzky celkom
149 722 €
Časové rozlíšenie súčet
17 450 €
Výnosy
714 676 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
57 472 €
Výnosy z finančnej činnosti
657 204 €
Náklady
714 676 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
691 132 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
23 544 €
Príjmy63,6 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
priemer odvetvia*
Výdavky685,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,9 %
Tovary a služby
26,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Bežné transfery
1,5 %
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Tatranská Lomnica 123
Obec:05960 Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Vysoké Tatry
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37876015
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby