Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Spolu majetok
167 172 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
113 616 €
68 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
113 616 €
100 %
100 %
Pozemky
58 979 €
52 %
10 %
Stavby
33 930 €
30 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 961 €
14 %
2 %
Umelecké diela a zbierky
4 747 €
4 %
0 %
Obežný majetok
53 022 €
32 %
13 %
Finančné účty súčet
51 412 €
97 %
94 %
Bankové účty
51 412 €
97 %
91 %
Zásoby súčet
1 610 €
3 %
2 %
Materiál
1 610 €
3 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
534 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
534 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby