Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola A. Sládkoviča

Spolu majetok
261 604 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
253 080 €
97 %
13 %
Finančné účty súčet
243 337 €
96 %
94 %
Bankové účty
193 876 €
77 %
91 %
Príjmový rozpočtový účet
49 461 €
20 %
0 %
Zásoby súčet
9 690 €
4 %
2 %
Materiál
9 690 €
4 %
2 %
Pohľadávky spolu
53 €
0 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
53 €
0 %
3 %
Iné pohľadávky
50 €
0 %
1 %
Daň z príjmov
3 €
0 %
0 %
Neobežný majetok
7 673 €
3 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
6 293 €
82 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 293 €
82 %
2 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
1 380 €
18 %
0 %
Softvér
1 380 €
18 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
851 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
851 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby