Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Spolu majetok
3 254 994 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 186 341 €
98 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 186 341 €
100 %
100 %
Stavby
2 523 071 €
79 %
59 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
623 442 €
20 %
2 %
Pozemky
33 374 €
1 %
30 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 829 €
0 %
4 %
Dopravné prostriedky
624 €
0 %
2 %
Obežný majetok
68 524 €
2 %
7 %
Finančné účty súčet
50 963 €
74 %
45 %
Bankové účty
46 928 €
68 %
41 %
Peniaze
3 727 €
5 %
2 %
Ceniny
308 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
15 769 €
23 %
12 %
Tovar
15 744 €
23 %
2 %
Materiál
25 €
0 %
6 %
Pohľadávky spolu
1 792 €
3 %
43 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 379 €
2 %
42 %
Ostatné pohľadávky
870 €
1 %
2 %
Odberatelia
509 €
1 %
3 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
413 €
1 %
1 %
Odberatelia
413 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
129 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
129 €
100 %
27 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby