Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Špecializované zariadenie v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
62 258 €
Neobežný majetok
16 742 €
Obežný majetok
32 825 €
Časové rozlíšenie súčet
12 691 €
Pasíva
62 258 €
Vlastné imanie
14 675 €
Záväzky celkom
47 582 €
Výnosy
466 418 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
16 282 €
Výnosy z finančnej činnosti
450 136 €
Náklady
459 656 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
449 592 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
10 064 €
Zisk
6 762 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 762 €
Adresa
Ulica:Ulica Ľudmily Podjavorinskej 6347/36
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42155258
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:15.7.2008
SK NACE:88 990 Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby