Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Špecializované zariadenie v Trnave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
62 258 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
32 825 €
53 %
16 %
Finančné účty súčet
28 729 €
88 %
46 %
Bankové účty
28 729 €
88 %
45 %
Zásoby súčet
3 186 €
10 %
13 %
Materiál
3 186 €
10 %
11 %
Pohľadávky spolu
909 €
3 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
909 €
3 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
878 €
3 %
11 %
Ostatné pohľadávky
31 €
0 %
13 %
Neobežný majetok
16 742 €
27 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
16 742 €
100 %
99 %
Dopravné prostriedky
13 797 €
82 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 945 €
18 %
7 %
Časové rozlíšenie súčet
12 691 €
20 %
0 %
Náklady budúcich období
12 691 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby