Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Stred 305, Turzovka

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 939 279 €
Neobežný majetok
1 731 411 €
Obežný majetok
200 417 €
Časové rozlíšenie súčet
7 451 €
Pasíva
1 939 279 €
Vlastné imanie
9 362 €
Záväzky celkom
1 899 027 €
Časové rozlíšenie súčet
30 889 €
Výnosy
2 974 698 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
208 157 €
Výnosy z finančnej činnosti
18 €
Náklady
2 976 547 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 759 682 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
216 865 €
Zisk
-1 849 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 853 €
Príjmy321,0 tis. €
Nedaňové príjmy
65,0 %
Granty a transfery
35,0 %
Spojená škola, Stred 305, Turzovka
priemer odvetvia*
Výdavky2,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
16,7 %
Bežné transfery
1,5 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Spojená škola, Stred 305, Turzovka
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Stred 305
Obec:02354 Turzovka
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Turzovka
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:52806570
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.2020
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby