Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Meder

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 501 468 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
4 464 767 €
53 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 285 268 €
74 %
77 %
Dane za tovary a služby
604 868 €
14 %
9 %
Dane z majetku
574 631 €
13 %
14 %
Granty a transfery
2 213 848 €
26 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 213 848 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
0 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
948 885 €
11 %
12 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
447 342 €
47 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
345 399 €
36 %
53 %
Iné nedaňové príjmy
154 974 €
16 %
11 %
Kapitálové príjmy
1 170 €
0 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
668 400 €
8 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
668 400 €
100 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
0 €
0 %
1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
205 568 €
2 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
205 568 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby