Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľký Meder

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
8 382 466 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
3 275 603 €
39 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 413 286 €
43 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 086 624 €
33 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
530 756 €
16 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
244 938 €
7 %
14 %
Všeobecné verejné služby
2 063 761 €
25 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 948 569 €
94 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
98 919 €
5 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
16 273 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 097 903 €
13 %
8 %
Rozvoj obcí
962 903 €
88 %
56 %
Verejné osvetlenie
135 000 €
12 %
16 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
569 941 €
7 %
9 %
Kultúrne služby
481 582 €
84 %
45 %
Rekreačné a športové služby
37 332 €
7 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
26 324 €
5 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
24 703 €
4 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
543 957 €
6 %
6 %
Staroba
469 329 €
86 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
74 628 €
14 %
12 %
Ochrana životného prostredia
500 683 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
355 303 €
71 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
143 661 €
29 %
3 %
Znižovanie znečisťovania
1 719 €
0 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
239 669 €
3 %
3 %
Policajné služby
225 841 €
94 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
13 828 €
6 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
73 165 €
1 %
0 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
70 736 €
97 %
9 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
2 429 €
3 %
72 %
Ekonomická oblasť
17 783 €
0 %
14 %
Doprava
17 783 €
100 %
84 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby